Naftos produktų skirtuvai (gaudyklės)

Įrenginiai skirti atskirti ir/arba sugauti iš paviršinio (lietaus) nutekamojo vandens ir gamybinio nutekamojo vandens naftos produktus. Naftos gaudyklės veikia gravitaciniu principu, atskirdamos sunkesnį vandenį nuo lengvesnių naftos produktų. Kiekvienoje degalinėje, automobilių plovykloje, stovėjimo aikštelėje ar kitoje vietoje, kurioje galimas naftos produktų nutekėjimas, privalo būti sumontuota naftos gaudyklė. Svarbiausia, kad teršalų kiekis vandenyje, po išvalymo, neviršytų 5 mg/l. Visos naftos gaudyklės privalo turėti CE ženklinimą.

Montuodami naftos produktų skirtuvus (gaudykles) renkamės tik kokybiškiausius produktus gaminančius partnerius. Vieni iš jų: UAB Eneka yra sukaupusi didelę patirtį naftos gaudyklių gamyboje, o jų pirmasis naftos skirtuvas pastatytas 1996m. vienoje pirmųjų Lukoil degalinių Lietuvoje sėkmingai veikia iki šiol!

sepko naftos skirtuvai

naftos gaudyklės

Naftos gaudyklės  SEPKO yra naudojamos degalinėse, automobilių plovyklose, autoservisuose, stovėjimo aikštelėse, garažuose, pramonės įmonėse – naftos produktams atskirti iš lietaus (paviršinių nuotekų) ir gamybinio nutekamojo vandens. Naftos produktai iš chemiškai sudarytų stabilių emulsijų bei ištirpusių naftos produktų dalys neatskiriami.

SEPKO naudojama patikimiausia naftos produktų atskyrimo technologija – koalescenciniai moduliai. Ši technologija yra pripažinta tarptautiniu mastu ir laikoma efektyviausiu gravitaciniu naftos produktų atskyrimo metodu. Nuo 2007 m. pradžios SEPKO naftos skirtuvo korpusas gaminamas iš ypač tvirto dvisluoksnio polietileno. Pagrindinis privalumas yra tai, kad įrenginį galima montuoti net ir pakankamai dideliame gylyje nuo žemės paviršiaus nenaudojant papildomų sutvirtinimų, t.y. betoninio futliaro arba betoninės apkrovų paskirstymo plokštės. Tuo būdu sumažinamos naftos skirtuvo montavimo darbų kaštai ir laiko sąnaudos.

sepko 1
Horizontalus ns su 2 aptarnavimo šachtomis SNIGO rezervuare
sepko vertikalus naftos skirtuvas

Sepko naftos gaudyklės veikimo principas

Užterštų nuotekų srautas per įtekėjimo vamzdį (1) pirmiausiai patenka į purvo nusodintuvo zoną (2), kurioje atsiskiria stambios naftos produktų ir kietų teršalų dalelės. Po to vandens srautas iš purvo nusodintuvo yra nukreipiamas per koalescencinius modulius (3).  Šiame etape, vandens srautui einant horizontalia kryptimi per koalescencinį modulį, naftos produkto lašeliai, kildami į viršų, prisiliečia prie oleofilinės modulio medžiagos ir yra sulaikomi. Susiliedami su kitais lašeliais, jie stambėja ir dėl gravitacijos jėgos poveikio iškyla bei kaupiasi gaudyklės paviršiuje. Mechaniniai teršalai, besikaupiantys ant koalescencinių paketų, dėl sunkio jėgos poveikio nušliaužia žemyn į rezervuaro dugną. Ši savaiminio išsivalymo savybė žymiai sumažina koalescencinių modulių aptarnavimo dažnį. Valytas vanduo išteka per išėjimo atvamzdį (5). Vandens paviršiuje susikaupę naftos produktai yra nusiurbiami įrenginio aptarnavimo metu arba specialių nugriebtuvų pagalba nuvedami į atskirą naftos kaupimo talpą. Kiekviena SEPKO naftos gaudyklė yra aprūpinta automatiniu apsauginiu vožtuvu (4), kuris yra taruotas taip, kad vandenyje plūduriuotų, o naftos produkte skęstų. Kaupiantis vandens paviršiuje naftos produktui, plūdė leidžiasi žemyn ir, naftos sluoksnio storiui pasiekus maksimalią leistiną ribą, uždaro nuotekų išėjimą iš naftos skirtuvo.

1
2
3
4
5
horizontali naftos gaudyklė
1
2
3
4
5
vertikali naftos gaudyklė

Naftos produktų skirtuvas (gaudyklė) SEPKO neturi jokių judančių ir besidėvinčių dalių, todėl įrenginys yra ilgaamžis, o jo aptarnavimas – labai paprastas. Naftos skirtuvuose SEPKO yra naudojama unikali koalescencinė technologija naftos produktų atskyrimui. Ši technologija yra pripažinta tarptautiniu mastu ir laikoma viena efektyviausių gravitacinių naftos produktų atskyrimo metodu rinkoje. Dėl koalescencinės medžiagos struktūros nėra užsikimšimo kietais teršalais, dumblu ir organinėmis medžiagomis pavojaus.

papildoma įranga

Lygio signalizatorius

Užsakovui pageidaujant naftos skirtuvai SEPKO gali būti tiekiami su automatiniu lygio signalizatoriumi, prie kurio galima prijungti iki 3 daviklių, matuojančių susikaupusių naftos produktų lygį, skysčio lygį arba dumblo lygį. Signalizatorius siunčia pranešimą/signalą, jeigu yra pasiekiama nustatyta lygio riba. Detaliau aprašyta atskiroje instrukcijoje.

lygio signalizatorius ir davikliai

Srauto paskirstymo ir mėginių ėmimo šuliniai

SEPKO naftos skirtuvai taip pat gali būti tiekiami su srauto paskirstymo bei mėginių ėmimo šuliniais.  Perteklinis lietaus vanduo liūčių metu yra nukreipiamas per apvedimo liniją.  Maždaug 30 %  viso srauto yra nukreipiama į separatorių, o likęs vanduo bėga per apvedimo liniją.

srauto paskirstymo sistema

sertifikatai

Naftos gaudyklės SEPKO yra išbandytos pagal standarto LST EN 858-1 reikalavimus. Bandymu metu nustatyta, kad liekamas naftos produktų kiekis valytose nuotekose neviršija 5 mg/l. Tai patvirtina, kad naftos gaudyklių SEPKO efektyvumas atitinka reikalavimus 1 klasės naftos produktų skirtuvams (gaudyklėms).