Technologija

,,August ir Ko“ UAB naudojama biologinio nuotekų valymo proceso technologija atitinka visus pačius aukščiausius ekologinius reikalavimus. Mes siūlome logišką ir ekonomiškai pagrįstą alternatyvą įrengiant kompleksinę valymo sistemą, kuri kainuoja tiek pat arba net mažiau nei kitos tradicinės technologijos, šiuo metu naudojamos rinkoje. UAB ,,August ir Ko“ technologija (kitaip nei tradicinės nuotekų valymo sistemos) užtikrina aukščiausius valomo vandens rodiklius ir sukuria pakartotiną vandens naudojimo galimybę, išsaugant natūralią prigimtį.

Darbo principas:

Nuotekų valymo įrenginys – reaktorius su vidine technologine konstrukcija. Nuotekų valymo procesas vykdomas atskiroje radialinėje polipropileno talpoje. Nuotekos, patekusios į įrenginį, pereina per tinklelius (2), skirtus mechaninėms, plastikinėms ir kitoms priemaišoms sulaikyti. Vėliau nuotekos patenka į anaerobinės fermentacijos zoną (3), kur jos sumaišomos su aktyviu dumblu, pakeliamu erlifto pagalba iš antrinio nusodintuvo, bei perduodamos į denitrifikavimo zoną (4). Iš denitrifikavimo zonos nuotekos perduodamos į aeracijos zoną (5). Aeracija vykdoma per vieną ar kelis difuzorius (6), išdėstytus šios zonos viduje, bei padeda palaikyti suspensijos formos dumblą. Orą paduoda kompresorius (orapūtė) (9), kuris vienintelis sukasi įrenginio viduje. Aeracijos zonoje vyksta nitrifikacijos procesai. Iš aeracijos zonos nuotekos patenka į skirstymo zonos dugną (antrinio nusodintuvo) (7).

 1. Įvadas
 2. Mechaninis valymas
 3. Anaerobinė zona
 4. Denitrifikavimo zona
 5. Aeracijos zona
 6. Aeracijos difuzorius
 7. Antrinio nusodintuvo zona
 8. Oro paskirstymo zona
 9. Kompresorius
 10. Oro paskirstymo sistema
 11. Vandens srauto paskirstymas
 12. Išvedimas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
bnvi vfl technologija

Piltuvo formos paskirstymo zona užtikrina greitai kylančių dumblo purslų sustojimą kai jie pavirsta nejudria/stacionaria substancija kai gravitacijos ir pakėlimo jėgos pasiekia pusiausvyrą. Nuotekos pereina per gerai sutankinto vientiso dumblo sluoksnį, po filtravimo jos kyla į viršų ir išteka iš įrenginio. Didėjantis dumblo purslų kiekis nusėda ant nusodintuvo dugno ir grįžta atgal į denitrifikavimo arba nitrifikavimo zoną per erliftą.  AT serijos buitinių ir pramoninių nuotekų valymo įrenginiai – tai sprendimas, kai nėra galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens šalinimo sistemos, arba kur tokio tinklo įrengimas yra neįmanomas dėl finansinių arba techninių priežasčių.  AT buitinių ir pramoninių nuotekų valymo įrenginiai montuojami ant betoninių pamatų ir pajungiami prie horizontalios objekto nuotekų sistemos.